Interieur Pierco

Interieurinrichting in de meest brede zin van het woord

Privé & Publiek Interieur

In de privé-sfeer worden zowel badkamer-, keuken-, leef- en slaapruimtes ingericht ; in de publieke sfeer worden winkel-, horeca- en bureelinterieurs gerealiseerd. De privé en/of publieke interieurs worden zowel uitgewerkt in bestaande panden als in nieuwbouwprojecten. Hierbij overstijgt het interieur vaak zijn eigen omgeving tot een volledige verbouwing waarbij ook architectuur en tuin aangepakt worden.

Functioneel, budgettair en esthetisch

Als INTERIEURARCHITECT is JEF PIERCO begaan met het project in zijn totaliteit. Persoonlijk zoekt hij uit wat de wensen van de opdrachtgever zijn op zowel functioneel, budgettair als esthetisch gebied. Van daaruit wordt een creatieve oplossing geboden die beantwoordt aan de gestelde eisen.

Tijdsschema & Budget

Jef Pierco zoekt samen met u naar de geschikte uitvoerders en zorgt ervoor dat uw plannen volgens tijdsschema en binnen het vooropgestelde budget gerealiseerd worden. Hij adviseert u zowel in esthetische als functionele kwesties en houdt tijdens de werken persoonlijk de realisatie in het oog.

INTERIEUR PIERCO zweert bij tijdloze klasse, bij een perfecte integratie van modern en authentiek. Zo ontstaat een concept dat weerstaat aan de modetrends en waarin het aangenaam wonen en werken is.